Κινητικότητα Erasmus+ Στατιστικά Στοιχεία

Επισυνάπτονται τα στατιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις:

  • Erasmus+ για σπουδές (εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές)
  • Erasmus+ για πρακτική άσκηση (εξερχόμενοι φοιτητές)
  • Erasmus+ για διδασκαλία (αφορά μέλη ΔΕΠ)
  • Erasmus+ για επιμόρφωση (αφορά μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό)

Τα στατιστικά στοιχεία για τα προγράμματα Erasmus+ του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 έχουν αναρτηθεί εδώ

Επίσης, επισυνάπτονται τα αναλυτικά στοιχεία κινητικότητας για το ακαδ. έτος 2015-16 (βλ. τέλος λίστας).

Κατηγορία: