Κινητικότητα Erasmus+ Στατιστικά Στοιχεία


Επισυνάπτονται τα στατιστικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις:

Erasmus+ για σπουδές (εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές)

Erasmus+ για πρακτική άσκηση (εξερχόμενοι φοιτητές)

Erasmus+ για διδασκαλία (αφορά μέλη ΔΕΠ)

Erasmus+ για επιμόρφωση (αφορά μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό)

 

Επίσης, επισυνάπτονται τα αναλυτικά στοιχεία κινητικότητας για το ακαδ. έτος 2015-16 (βλ. τέλος λίστας).

Κατηγορία: