Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή της ιδρυματικής μας πρότασης για τη δράση του Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ107/2018, που αφορά στην υλοποίηση κινητικοτήτων σε χώρες-εταίρους εκτός Ευρώπης (εξαιρούνται οι χώρες-εταίροι: Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates) ανακοινώθηκε και έχει καταληκτική ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2018. Αναλυτικά: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3017-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2018

Η κινητικότητα αφορά σε φοιτητές (όλοι οι κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι στην τρέχουσα υποβολή: (α) συμπεριλαμβάνεται η κινητικότητα για πρακτική άσκηση φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών, και (β) η κινητικότητα για διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Δείτε αναλυτικά στο "Handbook for participanting organisations", καθώς και στο επισυναπτόμενο αρχείο: Intern Mob _presentantion_2018

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχέδιο κινητικότητας, θα πρέπει να αποστείλουν τα επισυναπτόμενα αρχεία στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (intern.rel@upatras.gr) το αργότερο έως την Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο επισυνατόμενο αρχείο (ICM-callforproposals-2018). Επίσης, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

(Α) Το αρχείο excel "D1-activities-1_Call_2018", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία των προτεινόμενων μετακινήσεων.

Προσοχή:

  • Το αρχείο (1ο φύλλο εργασίας – «D1» ) θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε χώρα που επιθυμείτε συνεργασία.
  • Ο πίνακας επαναλαμβάνεται (Α1-Α8), καθώς για κάθε είδος κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά: φοιτητές, ΔΕΠ για διδασκαλία, ΔΕΠ για επιμόρφωση / εισερχόμενη ή εξερχόμενη αντίστοιχα. Σε κάποια κελιά (όπως λ.χ. τύπος δραστηριότητας) έχουν ενσωματωθεί λίστες, από τις οποίες επιλέγετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν κάνοντας κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον κέρσορά σας στην άκρη του κελιού (δεξιά).
  • Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, σε περίπτωση επιλογής του συγκεκριμένου τύπου, θα πρέπει να αναφερθεί ο φορέας υποδοχής.
  • Για τη χιλιομετρική απόσταση  θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculato...

(Β) Το αρχείο Word "F_Quality_Questions_Intern_Mobility-CALL2018", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία σε τέσσερις (4) ερωτήσεις ποιοτικής ανάλυσης. Δίνονται συνοπτικές επεξηγήσεις στο ίδιο το αρχείο. Σε κάθε τεκμηρίωση, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι οι όποιες αναφορές/επεξηγήσεις/αιτιολογήσεις αναφέρετε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της στρατηγικής διεθνοποίησης του δικού μας Ιδρύματος, καθώς και του προτεινόμενου Ιδρύματος – Εταίρου.

Προσοχή:

  • Στην αποφυγή αντιγραφής-επικόλλησης κειμένων ανά χώρα-Εταίρο
  • Στη συνοπτική και ουσιαστική «ανάπτυξη» του περιεχομένου κάθε ερώτησης (max 3.000 χαρακτήρες/ερώτηση)

Επίσης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Η πρόταση θα κατατεθεί στα ελληνικά.
  • Τα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (email: intern.rel@upatras.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της Δράσης, κ. Μαρία Κότσαρη, τηλ. 2610969028, intern.rel@uaptras.gr.