Αν σας ενδιαφέρει να αναζητήσετε εταίρους για συνεργασία σε προγράμματα erasmus+ μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://eupartnersearch.com/Default.aspx