Πράξη συγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610 996664
Οργανική Μονάδα: