Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής

>>Οι μαθητές και μέλη του εργαστηρίου

Φέτος, ως Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής, ορίσθηκε η 15η Νοεμβρίου 2017. Οι παθολογοανατόμοι σε όλον τον κόσμο γιόρτασαν στις 15 Νοεμβρίου, με σύνθημα “Η Ιατρική δεν υπάρχει χωρίς την παθολογική ανατομική” (“Without pathology, there is no medicine”) και προσκάλεσαν μικρούς και μεγάλους στα “Εργαστήρια των Χρωμάτων”, για να γνωρίσουν τους παθολογοανατόμους και την ειδικότητά τους.

Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής & Κυτταρολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) προσκάλεσε και γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής με μαθητές του Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Πατρών. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε μαθητές της Γ ́ τάξης του Γυμνασίου και μαθητές της Β ́ και Γ ́ τάξης του Λυκείου που ακολουθούν την κατεύθυνση Επιστημών της Ζωής, καθώς και τους συνοδούς καθηγητές κ.κ. Ν. Ηλιοπούλου, Λ. Δημουλιά και Δ. Βλαχοδημητρόπουλο.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν με μία σύντομη παρουσίαση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στο Εργαστήριο. Στόχος μας ήταν να κατανοήσουν το ρόλο των παθολογοανατόμων ως αναπόσπαστων μελών της ιατρικής ομάδας που φροντίζει τον ασθενή. Να αντιληφθούν ότι ο παθολογοανατόμος εξετάζει μακροσκοπικά (με γυμνό μάτι) και μικροσκοπικά (με το κοινό μικροσκόπιο) υλικό από ιστούς και όργανα που πάσχουν, αξιολογεί τα ευρήματα, τα συσχετίζει με τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα και θέτει την τελική διάγνωση. Η τελική διάγνωση καθορίζει την ταυτότητα της νόσου και συγχρόνως παρέχει απαραίτητες πληροφορίες στον κλινικό ιατρό, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις νεοπλασματικής νόσου, για τον καθορισμό του σταδίου (έκταση νόσου), την επάρκεια της χειρουργικής εκτομής, την πρόγνωση, την ανάγκη πρόσθετης θεραπείας, την πρόβλεψη της ανταπόκρισης της νόσου σε συγκεκριμένη θεραπεία.

Βεβαίως, η ενίσχυση της συμβολής των παθολογοανατόμων στη λήψη κλινικών και θεραπευτικών αποφάσεων, είναι απόρροια της δια βίου εκπαίδευσής τους, της εξειδίκευσης, της ενημέρωσης και εξοικείωσης με διαγνωστικές και ερευνητικές τεχνικές. Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής αποτελεί μέρος της κινητοποίησης των παθολογοανατόμων να αναδείξουν τον ουσιαστικό ρόλο τους στην πρώτη γραμμή, απορρίπτοντας αυτόν του “αόρατου ιατρού” που υποδύονται τόσα χρόνια. Η επισήμανση του ρόλου του παθολογοανατόμου αποτυπώθηκε, και φέτος, στην αφίσα μας. Διπλής όψης (πλαστικοποιημένη), με δείγματα της τέχνης των εικόνων μας κι ένα περιεκτικό κείμενο, διανεμήθηκε στους ασθενείς και στο προσωπικό των Χειρουργικών Κλινικών, του Αιματολογικού και Ογκολογικού Τμήματος, και της Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου, καθώς και στους επισκέπτες μαθητές και συνοδούς καθηγητές.

Η ανταπόκριση της νέας γενιάς και των ασθενών, πρωτίστως, αλλά και του προσωπικού του Νοσοκομείου, ανατροφοδότησε την προσπάθειά μας, καθώς και την προσήλωση στο στόχο, που είναι η άριστη φροντίδα του ασθενούς.