50 Χρόνια του Τμήματος Φυσικής-Παρουσίαση από τον πρόεδρο Βασίλη Αναστασόπουλο

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1966. Για πενήντα συνεχόμενα έτη το Τμήμα αναπτύχθηκε σε επιστημονικές δραστηριότητες και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη συνεπή, συστηματική και πολύπλευρη εκπαίδευση των φοιτητών του. Οι καθηγητές του τμήματος υποστηρίζουν με ιδιαίτερη φροντίδα την εκπαιδευτική διαδικασία και συνεργάζονται με τους φοιτητές τους.Το Τμήμα υποστήριξε με το προσωπικό του την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών στα πρώτα του χρόνια, τόσο με την διδασκαλία σε άλλα Τμήματα, όσο και με την τεχνική υποστήριξη και τις υποδομές του. Καθηγητές του, όπως ο Αλέξανδρος Θεοδοσίου (Πρύτανης) και ο Θεόδωρος Δεληγιάννης (Κοσμήτορας, μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών), συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτό που σήμερα με περηφάνια λέμε Πανεπιστήμιο Πατρών.Το Τμήμα Φυσικής στεγάζεται από το 1985 σε ίδιο κτίριο, γνωστό ως Κτήριο Φυσικής, στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί όλες οι δραστηριότητες του Τμήματος: διοικητικές, διδακτικές, ερευνητικές, καθώς και τα γραφεία του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού εκτός από τις δραστηριότητες της Αστρονομίας και Αστροφυσικής, οι οποίες στεγάζονται στο Β Κτήριο της Πανεπιστημιούπολης. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής, πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα, υπηρετούν και την επιστημονική έρευνα, με σημαντικά επιτεύγματα σε τομείς όπως η θεωρητική φυσική, η υπολογιστική φυσική, η αστρονομία και η αστροφυσική, η φυσική της ατμόσφαιρας, η ενέργεια και το περιβάλλον, η φωτονική και τα LASER, η ηλεκτρονική και η φυσική στερεάς κατάστασης που μελετά τη δομή της ύλης και τα υλικά. Τα φοιτητικά εργαστήρια, απαραίτητα για την σωστή εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, εκσυγχρονίζονται διαρκώς με την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους με σύγχρονες πειραματικές διατάξεις. Τα εργαστήρια εκπαίδευσης των φοιτητών γίνονται υπό την εποπτεία και συμμετοχή ενός ή δύο καθηγητών, τους οποίους συνεπικουρούν και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το 2006 το Τμήμα προσάρμοσε το Πρόγραμμα Σπουδών στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το νέο πρόγραμμα δίνει έμφαση αρχικά στην εμπέδωση εκ μέρους των φοιτητών της γενικής φυσικής και ενός πλήρους μαθηματικού υποβάθρου. Στην συνέχεια, ακολουθεί, για τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ο βασικός κορμός της φυσικής και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέταρτο έτος με τις κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις, όπως και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, καλύπτουν με πληρότητα τα προαναφερθέντα ερευνητικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογήθηκε από διεθνή επιτροπή το 2013 ως σύγχρονο και πλήρες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις στη φυσική και έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν σε μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες σε πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Ίσως η δυνατότητα αυτή εμπλοκής σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία είναι η ευρύτερη που δίνεται από κάθε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου μας. Οι απόφοιτοί μας  μπορούν να ανταγωνιστούν κάθε απόφοιτο από άλλα πανεπιστήμια και γίνονται άμεσα δεκτοί από φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Τμήμα έχει σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες και κοινές δραστηριότητες με αντίστοιχα Τμήματα και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει με τα μέλη ΔΕΠ αλλά και τους φοιτητές σε ερευνητικά προγράμματα κάθε είδους. Μία από τις πλέον σημαντικές ερευνητικές εμπλοκές του Τμήματος είναι το πείραμα CAST στο CERN, το οποίο συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής Κωνσταντίνος Ζιούτας. Την ερευνητική αυτή δραστηριότητα υποστηρίζει μεταξύ των άλλων και η Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου. Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες το Τμήμα Φυσικής αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια με τη συμβολή και τη συλλογική προσπάθεια των καθηγητών του. Στο Τμήμα Φυσικής έχει εμπεδωθεί η δημοκρατία και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των μελών ΔΕΠ στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Ο σεβασμός στην ακαδημαϊκή επιλογή, που αποτελεί τη βάση για την εδραίωση της ακαδημαϊκότητας, έδωσε τη δυνατότητα στο Τμήμα Φυσικής να κινηθεί σε ήρεμα διοικητικά πλαίσια όλα τα προηγούμενα χρόνια που δοκιμάζονται τα διάφορα μοντέλα διοίκησης των Πανεπιστημίων. Επιδίωξη μας είναι η μέγιστη συμμετοχή όλων των καθηγητών στις δραστηριότητες του Τμήματος και ταυτόχρονα, όταν είναι δυνατόν, η εμπλοκή των φοιτητών στις δραστηριότητες αυτές.Ο στόχος μας δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα δίνει άριστους αποφοίτους. Οφείλουμε να εμφυσήσουμε στα νέα παιδιά τη διάθεση να συμβάλουν με τις ικανότητές τους στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου, μέσα στο οποίο κοινωνικό σύνολο θα αναπτύσσουν και θα ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους, ζώντας με μετριοπάθεια και αναλαμβάνοντας όλες τις αναλογούσες ευθύνες με αλτρουισμό. Μέσα από τις μικρές μας δυνατότητες οφείλουμε να δώσουμε στην κοινωνία άξιους πολίτες.

 

Σύνταξη: