Οι απόφοιτοί μας γράφουν -Ο Παναγιώτης Τσίγγανος, δημιουργός της εφαρμογής MobiFaDe

Ο Παναγιώτης Τσίγγανος, απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, μας μίλησε για την εφαρμογή MobiFaDe που δημιούργησε στα πλαίσια του ΜΔΕ «Βιοϊατρική Μηχανική» του Πανεπιστημίου μας, και η οποία ανιχνεύει τυχόν πτώση ηλικιωμένων και ενημερώνει τους δικούς του ανθρώπους παρέχοντας όλες τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο ξεκινάει τώρα τις διδακτορικές του σπουδές.Τι ακριβώς κάνει η εφαρμογή; Πώς εμπνεύστηκες την ιδέα; Σκοπός της Android εφαρμογής MobiFaDe είναι η ανίχνευση της πτώσης ηλικιωμένων αξιοποιώντας τους αισθητήρες, και συγκεκριμένα το επιταχυνσιόμετρο των smartphones. Ο αλγόριθμος ανίχνευσης βελτιώνει απλές μεθόδους που βασίζονται στη χρήση κατωφλίων (threshold-based) υλοποιώντας τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, ένας αλγόριθμος βασισμένος σε κατώφλια ανιχνεύει κυματομορφές που πιθανόν αντιστοιχούν σε πτώση, από τις οποίες εξάγονται κάποια χαρακτηριστικά που τροφοδοτούν ένα ταξινομητή πλησιέστερου γείτονα (k-Nearest Neighbors). Στην περίπτωση που ανιχνευθεί μια πτώση, η εφαρμογή στέλνει ένα SMS με την τρέχουσα τοποθεσία σε όποιες επαφές έχει προεπιλέξει ο χρήστης. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας για το ΜΔΕ «Βιοϊατρική Μηχανική» του Πανεπιστημίου μας με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Σκόδρα. Αυτό που με οδήγησε στην υλοποίηση της εφαρμογής είναι το γεγονός ότι το μέσο όριο ηλικίας συνεχώς αυξάνεται, δημιουργώντας έτσι νέες ανάγκες για τους ηλικιωμένους, σε συνδυασμό με το ερευνητικό μου ενδιαφέρον για εφαρμογές της επεξεργασίας σήματος.Σε ποιους απευθύνεται;Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ζουν μόνα τους και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πτώσης. Σύμφωνα με στατιστικά του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, πάνω από 30 εκατομμύρια πτώσεις που απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια συμβαίνουν κάθε χρόνο. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που πέφτουν έχει ηλικία πάνω από 65 χρόνια και πάσχει από κάποια χρόνια πάθηση, όπως αρθρίτιδα, μυϊκή αδυναμία και προβλήματα όρασης. Εκτός από άτομα μεγάλης ηλικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους εργάζονται σε μεγάλα ύψη, ποδηλάτες, ορειβάτες. Ποια είναι η γνώμη σου για το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας, το οποίο επέλεξες γιατις μεταπτυχιακές αλλά και τις διδακτορικές σου σπουδές; Το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών προσφέρει εξαιρετικές υποδομές στους φοιτητές, συμβάλλοντας στην επίτευξη υψηλού επιπέδου σπουδών. Αν και λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν ελλείψεις κυρίως στο τεχνικό προσωπικό, ωστόσο το ερευνητικό έργο συνεχίζεται, ενώ ενισχύονται και οι συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσα από ενέργειες των καθηγητών και ερευνητών. Πιστεύω ότι παρά τα όποια προβλήματα προκύψουν, το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα στηρίξει την ολοκλήρωση των σπουδών μου, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια τόσο στις προπτυχιακές όσο και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Ποιο είναι τα σημαντικότερο εφόδιο που θεωρείς ότι αποκόμισες από το Πανεπιστήμιο Πατρών; Η επεξεργασία της πληροφορίας για την παραγωγή συμπερασμάτων καθώς και η τήρηση των προθεσμιών στην ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων πιστεύω ότι είναι από τα σημαντικότερα οφέλη που αποκόμισα όλα τα χρόνια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μου σπουδών, καθώς τα στοιχεία αυτά συνέβαλαν στη βελτίωση της προσωπικότητας μου. Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια; Πρωταρχικός στόχος είναι η ολοκλήρωση των διδακτορικών μου σπουδών, ώστε μέσα από την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου να αποκτήσω εφόδια και ικανότητες (ατομική/ομαδική εργασία, επικοινωνιακές δεξιότητες, αναζήτηση πληροφορίας, επίλυση προβλημάτων) που θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους τομείς της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής. Αφού ολοκληρώσω τις σπουδές μου, θα επιδιώξω την αναζήτηση εργασίας στον ερευ-νητικό τομέα της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ασχοληθώ και με άλλα ενδιαφέροντα τα οποία λόγων των σπουδών δεν είχα τις κατάλληλες ευκαιρίες να τα αξιοποιήσω.