Κινητικότητα Erasmus+: Στατιστικά Στοιχεία ακαδ. έτους 2016-17

Επισυνάπτονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για θέματα κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Η κινητικότητα περιλαμβάνει τα προγράμματα Erasmus+ KA 103 και KA 107 (κλασική και διεθνής κινητικότητα),
καθώς και τα προγράμματα Erasmus Mundus: iBrazil, MEEES και INTACT.
Περιλαμβάνονται οι δράσεις:

  • Εξερχόμενοι φοιτητές για «Σπουδές» (ορθή επανάληψη 26/3/2018)
  • Εξερχόμενοι φοιτητές  για «Πρακτική Άσκηση».
  • Εισερχόμενοι φοιτητές για «Σπουδές»
  • Εξερχόμενοι καθηγητές / διδακτικό προσωπικό για «Διδασκαλία»
  • Εξερχόμενο προσωπικό για «Επιμόρφωση»
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 
2610996610