Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση στις Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2018-2019.

Σας γνωρίζουμε ότι για το ακαδ. έτος 2018-2019 ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στις ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες θέσεις και χώρες που αναφέρονται στην τρέχουσα προκήρυξη, θα έχει διάρκεια 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλονται από την Πέμπτη 28/06/2018 έως και τη Δευτέρα 10/09/2018 (ώρα Ελλάδας 14:00).

Επισυνάπτονται:

  • Η σχετική προκήρυξη.
  • Οι θέσεις για πρακτική άσκηση σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας.
  • Η αίτηση
  • Το υπόδειγμα του γράμματος αποδοχής
  • Έγγραφο με αποδεκτά πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036