Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μέλους, προς ανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης