Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων για τη δράση Erasmus+ / Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη, ακαδ. έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 1/2018-2019/16.10.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2018-2019, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Erasmus+ αποφάσισε να εγκρίνει τη μετακίνηση 148 φοιτητών λαμβάνοντας υπόψη:
  • τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το ακαδ. έτος 2018-2019,
  • το μέσο όρο κινητικότητας της προηγούμενης τετραετίας ανά Τμήμα,
  • τη μοριοδότηση των αιτήσεων από τα Τμήματα,
  • την υφιστάμενη χρηματοδότηση του προγράμματος για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Σε περιπτώσεις ακύρωσης αιτήσεων από τους εν δυνάμει μετακινούμενους θα γίνεται αντικατάσταση εντός Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι η μοριοδότηση κάθε επιλαχόντα δεν είναι χαμηλότερη των 110 μορίων.
Στη λίστα επιλαχόντων φοιτητών ανά Τμήμα περιλαμβάνονται και όσοι έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική χρηματοδότηση (zero grant), εφόσον το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση υποβολής αίτησης για zero grant μετακίνηση, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε δυνατότητα χρηματοδότησης της μετακίνησης.
Επιπρόσθετα, στον επισυναπτόμενο πίνακα όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που έλαβαν οι υποψήφιοι μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ και ο οποίος αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων ανά Τμήμα εμφανίζεται με φθίνουσα σειρά.
Συγκεκριμένα:
   • Οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα.
   • Οι εν δυνάμει μετακινούμενοι σε περιπτώσεις ακύρωσης έχουν σήμανση με κίτρινο χρώμα, με την προϋπόθεση ότι η μοριοδότηση δεν είναι χαμηλότερη των 110 μορίων. (Η συγκεκριμένη       κατηγορία μετακινούμενων έχει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη δράση με μηδενική χρηματοδότηση).
   • Οι εν δυνάμει μετακινούμενοι με μηδενική χρηματοδότηση (zero grant) έχουν λευκή σήμανση (μοριοδότηση χαμηλότερη των 110 μορίων).
   • Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν ακυρωθεί εμφανίζονται με γκρι σήμανση.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει e-mail με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και τη συμπλήρωση των εντύπων (Σύμβαση και Learning agreement), προκειμένου να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την καταβολή της α’ δόσης της υποτροφίας.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036