Αποτελέσματα Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση στις Ελληνικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2018-2019.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση στις Ελληνικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών ακαδ. έτους 2018-2019, υποβλήθηκε μία (1) αίτηση, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 1/2018-2019/16.10.2018 συνεδρίασή της.

Ο υποψήφιος αναφέρεται με τον «κωδικό ID» που έχει λάβει μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+ και ο οποίος αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό του στην ηλεκτρονική αίτηση.

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036