Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ107/2018 - Διαδικασία σύνταξης και υποβολής Προτάσεων 2019-2021

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδρυματικής πρότασης : 12 Φεβρουαρίου 2019.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Χώρες-Εταίροι που εξαιρούνται: 

Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Serbia

Τύποι Κινητικοτήτων που δύναται να πραγματοποιηθούν:

    - Σπουδές (όλοι οι κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό)
    - Πρακτική Άσκηση (όλοι οι κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς
    - Διδασκαλία (κινητικότητα διδακτικού προσωπικού) τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς
    - Επιμόρφωση (κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού) τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς

Ροές:
    - Εξερχόμενη
    - Εισερχόμενη

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε, στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία σύνταξης και υποβολής Προτάσεων 2019-2021, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν και κατατεθούν ηλεκτρονικά έως την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 τα εξής έντυπα:

(Α) Το αρχείο excel "D1-activities-1_Call_2018", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία των προτεινόμενων μετακινήσεων.
Προσοχή:

 • Το αρχείο (Συμπληρώνετε μόνο το 1ο φύλλο εργασίας – «D1» ) θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε χώρα που επιθυμείτε συνεργασία.
 • Ο πίνακας επαναλαμβάνεται (Α1-Α8), καθώς για κάθε είδος κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά: φοιτητές για σπουδές, φοιτητές για  πρακτική άσκηση, προσωπικό για διδασκαλία, προσωπικό για επιμόρφωση / εισερχόμενη ή εξερχόμενη αντίστοιχα. Σε κάποια κελιά (όπως λ.χ. τύπος δραστηριότητας) έχουν ενσωματωθεί λίστες, από τις οποίες επιλέγετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν κάνοντας κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον κέρσορά σας στην άκρη του κελιού (δεξιά).
 • Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, σε περίπτωση επιλογής του συγκεκριμένου τύπου, θα πρέπει να αναφερθεί ο φορέας υποδοχής.
  • Για τη χιλιομετρική απόσταση θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο distance-calculator

(Β) Το αρχείο Word "F_Quality_Questions_Intern_Mobility-CALL2019", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία σε τέσσερις (4) ερωτήσεις ποιοτικής ανάλυσης. Δίνονται συνοπτικές επεξηγήσεις στο ίδιο το αρχείο. Σε κάθε τεκμηρίωση, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι οι όποιες αναφορές/επεξηγήσεις/αιτιολογήσεις αναφέρετε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της στρατηγικής διεθνοποίησης του δικού μας Ιδρύματος, καθώς και του προτεινόμενου Ιδρύματος – Εταίρου.

Προσοχή !!

 • Στην αποφυγή αντιγραφής-επικόλλησης κειμένων ανά χώρα-Εταίρο
 • Στη συνοπτική και ουσιαστική «ανάπτυξη» του περιεχομένου κάθε ερώτησης (max 7.000 χαρακτήρες με κενά/ερώτηση). Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξουν πάνω από μία αιτήσεις/προτάσεις ανά χώρα εταίρο, τότε θα ζητηθεί η εκ νέου επεξεργασία των κειμένων με τη σχετική μείωση χαρακτήρων.

Επίσης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Η πρόταση θα κατατεθεί στα ελληνικά.
 • Τα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (email: intern.rel@upatras.gr).

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για την Διεθνή Κινητικότητα (ΚΑ107) / call 2019, δημιουργούνται πέντε (5) νέα «Παράθυρα Χρηματοδότησης/ Windows», επιπλέον των χρηματοδοτικών φακέλων για τη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας. Αυτά περιγραφικά με τις χώρες που περιλαμβάνουν, έχουν ως εξής:

 • Juncker West Africa Window (Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Chad, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone and Togo)
 • Juncker Horn of Africa Window (Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania and Uganda)
 • Juncker South Africa Window (South Africa)
 • Juncker Algeria Window (Algeria)
 • Juncker North Africa Window (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt)

Σημ. Για τα Windows Juncker West Africa, Juncker Horn of Africa, Juncker South Africa, Juncker Algeria και Juncker North Africa, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Εθνικής Μονάδας θα ανακοινωθεί σύντομα, μετά από ενημέρωση από την Ε.Ε.

Στο φετινό call 2019 έχουν προστεθεί τρία (3) νέα «Παράθυρα Χρηματοδότησης/ Windows» που αφορούν τις χώρες Georgia, Moldova και Ucraine, ένα (1) νέο παράθυρο χρηματοδότησης IPA Window (Albania,  Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro), ενώ και φέτος υπάρχει το Tunisia Window.

Τέλος, στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της ΕΜΣ/ΙΚΥ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2019: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3196-anakoinosi-anota...

Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

 

Αποτελέσματα Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ ΚΑ107 Διεθνής Κινητικότητα για το 2019.