InterMediaKT: ένας ΜΚΟ που κερδίζει το βραβείο Εκπαίδευση- Έρευνα - Καινοτομία και αναδεικνύεται “πρόσωπο” της χρονιάς

Μ ε αφορμή τα Πρόσωπα της Χρονιάς και την από κοινού βράβευση των ομάδων Mindspace και InterMediaKT με το βραβείο «Εκπαίδευση-Έρευνα-Καινοτομία», συνομιλήσαμε μαζί τους και προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η καινοτόμα επιχειρηματικότητα επηρεάζει και επηρεάζεται από τις φοιτητικές κοινότητες και μέσα από τις παραδοσιακές (ή μη) διαδικασίες απόκτησης γνώσης.

Σε αυτό το τεύχος ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας φιλοξενώντας τον Γρηγόρη Αρχιμανδρίτη, πρόεδρο της ΜΚΟ InterMediaKT που μιλά στο @up για τη σημασία της μεταφοράς γνώσης στην κοινωνία μας.
Πείτε μας κάποια βασικά στοιχεία για την InterMediaKT.
H InterMediaKT είναι ένας Mη Κυβερνητικός/ Μη Kερδοσκοπικός Oργανισμός, που λειτουργεί ως μεσάζων για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μένουμε διαρκώς ενήμεροι για την τεχνολογική πρόοδο, τα νέα εργαλεία τεχνολογιών πληροφοριών και εκπαίδευσης και τις μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό τη διάδοση της γνώσης σε κάθε ηλικία

Γιατί η μεταφορά γνώσης είναι σημαντική; Ποια κενά εντοπίσατε στους παραδοσιακούς μηχανισμούς μεταφοράς γνώσης;
Η Μεταφορά Γνώσης - Knowledge Transfer (KT) αποτελεί κομμάτι της γενικότερης φιλοσοφίας και πρακτική της Διαχείρισης Γνώσης. Περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό για τον εντοπισμό, τη δημιουργία, την αντιπροσώπευση, τη διανομή και την υιοθέτηση ιδεών και εμπειριών και αναφέρεται στην ανταλλαγή ή τη διάδοση γνώσεων και στην παροχή πληροφοριών για την επίλυση προβλημάτων ή/ και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέτοιες ιδέες και εμπειρίες αποτελούν γνώση, ενσωματωμένη είτε σε ανθρώπους είτε σε οργανισμούς ως διαδικασίες ή πρακτικές. Ο οργανισμός μας αποτελείται από ομάδες ειδικών με διαφορετικό υπόβαθρο, όλοι έμπειροι και ικανοί για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, των δικαιωμάτων και της ισότητας, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και την καινοτομίας. Αυτό επιτυγχάνεται από εμάς με 2 τρόπους που αποτελούν και κάποιους από τους κύριους πυλώνες της φιλοσοφίας μας. Ψηφιακές Δεξιότητες - Με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων, ενισχύουμε μια πιο συνειδητή και υπεύθυνη χρήση τεχνολογίας που προωθεί τη Μεταφορά Γνώσης. Μη Τυπική Εκπαίδευση - Ενθαρρύνοντας ενεργά τη συμμετοχή αλλά και οργανώνοντας δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, ανταλλαγές, προγράμματα κατάρτισης, εντός και εκτός Ελλάδος, τα οποία έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης και να ενισχύσουν την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη.
Αναφέρετέ μας κάποιες προηγούμενες δράσεις της InterMediaKT.
Τα τελευταία 5 χρόνια η InterMediaKT έχει τρέξει πάνω από 35 Έργα και Δράσεις και έχουμε εμπλακεί ενεργά ως οργανωτές και συνδιοργανωτές σε περισσότερες από 70 εκδηλώσεις και σεμινάρια με πάνω από 20 χιλιάδες άμεσα ωφελούμενους. Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιες δράσεις μας αυτές είναι οι παρακάτω:
Προσβάσιμοι Δρόμοι: Η πρώτη μας Πανελλήνια Δράση σε συνεργασία με την Prosvasis.co - Η δράση στόχευε στην δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας που θα καταγράφει τις προσβάσιμες υποδομές και τις υπηρεσίες για άτομα με κινητικές αναπηρίες με την ονομασία «Προσβάσιμοι Δρόμοι», και αφορούσε τις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Κομοτηνή, Κω, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρόδο και Βόλο. Η δράση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δράση για την οποία η InterMediaKT και η ομάδα της Porsvasis.co βραβεύτηκαν στην εκδήλωση "Νησίδες Ποιότητας 2017" από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

Προσβάσιμες Διαδρομές: Αποτελεί φυσική συνέχεια και το επόμενο βήμα της δράσης "Προσβάσιμοι Δρόμοι". Βασικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μιας δωρεάν smartphone application για τη στήριξη ατόμων με κινητική αναπηρία. Ένα εργαλείο που ουσιαστικά αποτελεί μια ηλεκτρονική πυξίδα, η οποία δείχνει ποια διαδρομή εντός πόλης διαθέτει πρόσβαση για άτομα με κινητική αναπηρία. Τις διαδρομές μπορεί να τις καταγράψει ο κάθε χρήστης που θέλει να προσφέρει. Το εργαλείο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος World of Difference 2018 του Ιδρύματος Vodafone, όπου η InterMediaKT ήταν ένας από τους 15 οργανισμούς που επελέγησαν.
Junior Coding Academy - Η InterMediaKT ήταν ο πρώτος οργανισμός από Ελλάδα που έλαβε το Google RISE Award για το έργο Junior Coding Academy για την εκμάθηση προγραμματισμού scratch, ανάπτυξης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων με Arduino, δωρεάν, για μαθητές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νεαρών μεταναστών και προσφύγων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας- ΕΕΥΕΜ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Το Ευρωπαϊκό Έργο "AFTERMATCH - LIFE BEYOND SPORT" είχε σχέση με την διπλή καριέρα των αθλητών το οποίο αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Καλή Πρακτική για το 2018 στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Αθλητισμού. Το Ευρωπαϊκό Έργο "TRAIL –
Teenagers : the Road with Autism to Independent Living", το οποίο αναδείχθηκε από την Γαλλική Εθνική Υπηρεσία ως Καλή Πρακτική για το 2018, είχε σκοπό να προσφέρει σεμινάρια κατάρτισης, εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν έφηβους με αυτισμό.
Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα InterPriSE το οποίο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει νέα άτομα που θέλουν να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής και τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το έργο έλαβε χώρα στην Πάτρα και συμπεριλήφθηκε στις Καλές Πρακτικές του 2014 από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία.
Patras Codecamp - Η InterMediaKT και το POS4Work, συνδιοργάνωσαν στα πλαίσια του Europe Code Week, δωρεάν εισαγωγικά σεμινάρια για προγραμματισμό και web τεχνολογίες με τον τίτλο ""Patras Codecamp 2018"", φιλοδοξώντας να γίνει σημείο αναφοράς στην κοινότητα της Πάτρας ως ετήσιο event.  Καλύφθηκε ένα μεγάλο εύρος θεματικών όπως: Web development, Game development, Programming, STEM & ARDUINO, Blockchain Technology, Machine learning. Μια δράση όπου θεσμοθετήσαμε και θα λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του του Europe Code Week.

Πείτε μας για μελλοντικές δράσεις της InterMediaKT.
Κάποιες από τις μελλοντικές δράσεις μας, άλλες πιο άμεσα και άλλες μεσοπρόθεσμα, έχουν να κάνουν κυρίως με διοργάνωση και συμμετοχή μας σε training courses εντός και εκτός Ελλάδας αλλά και τη διενέργηση εκδηλώσεων με σκοπό την παρουσίαση των δράσεων και παραδοτέων μας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που συμμετέχουμε. Για παράδειγμα, μέχρι και το Σεπτέμβριο που μας έρχεται,  θα λάβουν χώρα παραπάνω από 15 δράσεις. Πιο συγκεκριμένα για τους επόμενους 2 μήνες:  Συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα GATES στο οποίο είμαστε εταίροι με κύρια θεματική το Gamification και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας με τη συμμετοχή 4 συμμετεχόντων.  Συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Χούμενε της Σλοβακίας στο οποίο είμαστε εταίροι όπου προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε την υπαίθρια εκπαίδευση ως εργαλείο για την αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας που ασχολούνται με θέματα επιχειρηματικότητας, λήψης αποφάσεων και ασάφειας.  Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου στην Αθήνα μαζί με τον ΜΚΟ Social Hackers Academy, με θεματική το “Computer literacy” και εκπαίδευση πάνω σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε πρόσφυγες και μετανάστες, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος RITDHE που συμμετέχουμε ως εταίροι.  Διοργάνωση εκδήλωσης με θεματική Δημιουργική Ανακύκλωση και Επιχειρηματικές προοπτικές, του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECOSTEP Youth που συμμετέχουμε ως εταίροι την Πέμπτη 21/2 στο POS Coworking Space Δημ. Γούναρη 69 στις 6 το απόγευμα στην Πάτρα.  Εθελοντική Δράση για τη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου) από την εθελοντική μας ομάδα.  Οργάνωση του 4ήμερου Training Course στην Σπάρτη με τίτλο “Social Bus” με σκοπό την εισαγωγή και εκπαίδευση στα βασικά σημεία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε συνδιοργάνωση με το Sparti TechLab και την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας.

Ποιο είναι το όνειρο της InterMediaKT;
Το όνειρο της InterMediaKT μπορεί αν ερμηνευθεί μέσα από 3 κύριους άξονες: Το Όραμά μας: Η Μεταφορά Γνώσης, ως μέσο συγχώνευσης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της καινοτομίας, να είναι το κλειδί για μια πιο ενημερωμένη, συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Η Αποστολή μας: Συνδυάζουμε τη Μεταφορά Γνώσης και την τεχνογνωσία των ψηφιακών πολυμέσων, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για μια πιο προσιτή και ισότιμη εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και ενεργό συμμετοχή πολιτών και εθελοντισμό. Η Δέσμευσή μας: Με τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η δέσμευσή μας είναι η δημιουργία και η διάδοση ποιοτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και η ενδυνάμωση των κοινοτήτων για τη μεταφορά της γνώσης ως επακόλουθο.

Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν μάθατε πως αποτελείτε ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς για την Αχαΐα;
Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μας για το βραβείο Πρόσωπα της Χρονιάς 2018 στην Κατηγορία Έρευνα – Εκπαίδευση – Καινοτομία μας βρήκε όλη την ομάδα με ένα μεγάλο χαμόγελο χαράς και ικανοποίησης. Αποτελεί οπωσδήποτε ιδιαίτερη τιμή να σε προτείνει προς βράβευση το κοινό αναγνωστών μιας ιστορικής εφημερίδας όπως η Πελοπόννησος και να αξιολογούνται οι δράσεις μας με θετικό και ποιοτικό πρόσημο από το Ινστιτούτο Πρόσωπα. Όταν η βράβευση δε προέρχεται από τους συμπολίτες μας, έχει ειδικό βάρος και αξία και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας με την ίδια φιλοσοφία και ποιότητα. Επίσης, η βράβευσή μας στα  Πρόσωπα της Χρονιάς 2018 μας πρόσφερε και μια επιπλέον πολύπλευρη αναγνώριση ώστε να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο οι δράσεις μας και να μας γνωρίσει ακόμα περισσότερος κόσμος, κάτι που κάνει όλη την οικογένεια της InterMediaKT περήφανους. Τα μέλη μας, τις οικογένειές μας, τους εθελοντές, τους συνεργάτες και υποστηρικτές μας.

Πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί σας;
Δευτέρα με Παρασκευή με επίσκεψη στο γραφείο μας, Αγίου Ανδρέου 27 στον 2ο όροφο από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα Μέσα από την ιστοσελίδα μας https:// intermediakt.org/ και την σχετική φόρμα επικοινωνίας.  Μέσω email: info@intermediakt.org Τηλεφωνικά στο 2610220515 Και φυσικά, μέσω άμεσων μηνυμάτων στα κοινωνικά μας δίκτυα Facebook: https://www.facebook.com/ InterMediaKT Twitter: https://twitter.com/InterMediaKT LinkedIn: https://www.linkedin.com/ company/3015701 Instagram: https://www.instagram.com/ intermediakt/