Προκήρυξη υποτροφιών Johns Hopkins 2019-2020

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτεί τη μετακίνηση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό την έρευνα και την κλινική άσκηση. Κατά την περίοδο της μετακίνησής τους (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί από το 5ο έτος φοίτησης και άνω, μεταπτυχιακοί ή/και υποψήφιοι διδάκτορες (οι οποίοι ως πρώτο πτυχίο έχουν αυτό της Ιατρικής), και να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: Παρασκευή 31 Μαϊου 2019.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μαρίζα Χαραλαμποπούλου
Τηλέφωνο: 
2610997987
Κατηγορία: