Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις για τις λοιμώξεις

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
24/05/2019 - 09:00 έως 25/05/2019 - 20:15

Το Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή και το Τμήμα Λοιμώξεων της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την 1η  Επιστημονική Συνάντηση για τις λοιμώξεις με τίτλο «Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις στις λοιμώξεις» που θα πραγματοποιηθεί στις 24 – 25 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών στην Πάτρα.

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η αντιμετώπιση των λοιμώξεων αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για την ιατρική κοινότητα. Τα νοσοκομειακά λοιμώδη νοσήματα σε συνδυασμό με την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών, καινούργιων και παλαιών, έχουν οδηγήσει σε σημαντική και ανεξέλεγκτη νοσηρότητα καθώς και αυξημένη θνητότητα. Παράλληλα, σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν στους τομείς των ιογενών ηπατιτίδων και του HIV.

Στόχος της σημαντικής αυτής συνάντησης είναι μέσα από την επιστημονική συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών όλων των εμπλεκομένων (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών) στον έλεγχο λοιμώξεων, να δώσει πρακτικές απαντήσεις και να ανοίξει νέους δρόμους στον τρόπο αντιμετώπισης των λοιμώξεων και την ορθή διαχείριση των ασθενών. Έτσι, όχι μόνο θα προωθηθούν οι γνώσεις, αλλά και οι τεχνικές δεξιότητες στον έλεγχο λοιμώξεων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η πρώτη αυτή συνάντηση για τις λοιμώξεις αποτελεί την αφετηρία ενός ετήσιου επιστημονικού ραντεβού που θα συμβάλλει στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των παρόχων υγείας προβάλλοντας παράλληλα και αξιοποιώντας τα επιτεύγματα και τις κατακτήσεις της επιστήμης σε αυτόν τον τομέα. Η συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων συναδέλφων από τον χώρο υπηρεσιών υγείας, θα συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Τηλέφωνο: 
210 6897552
210 6897553
Fax: 
210 6897555
Επισυναπτόμενο: