ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ (ILLumina) για την αποκωδικοποίση 28 βακτηριακών γονιδιωμάτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2641074149
Χρήστες: