Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ ακαδ. έτους 2019-2020 (μέσω Erasmus+)

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών και θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις και χώρες που αναφέρονται στην τρέχουσα προκήρυξη.

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 03/06/2019 έως και Παρασκευή 06/09/2019.

Υπεύθυνος: 
Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610969036