Το σκίτσο του μήνα από τον Γιώργο Μπίτση

Καθημερινά, βλέπουμε τόσα πολλά πράγματα, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά δεν βρίσκουμε χρόνο να αντικρύσουμε ή έστω να γνωρίσουμε τον εσώτερό μας εαυτό. Λείπουν, άλλωστε, οι "κούτες", που είναι γεμάτες γνώσεις, τέχνη και εμπειρίες.