Ο ΛΑΘΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Νίκος Καββαδίας, Ο αρμενιστής ποιητής, επιμέλεια: Μιχάλης Γελασάκης

Παρότι πλησιάζουν τα πενήντα χρόνια από τον θάνατο του «ποιητή της θάλασσας», η ζωή και το έργο του συνεχίζουν να εξάπτουν τη φαντασία των εκατομμύρια αναγνωστών ή ακροατών των μελοποιημένων ποιημάτων του. Ο Μιχάλης Γελασάκης, δημοσιογράφος και μουσικός επιμελητής, μετά από τη δική του πολύχρονη έρευνα παρουσιάζει ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό, άγνωστα κείμενα, συνεντεύξεις, αλληλογραφία με ποιητές και μαρτυρίες από συγγενείς και φίλους. Το σημαντικότερο, δε, εύρημα που προέκυψε από την έρευνα του Γελασάκη αποτελεί ο ναυτικός φάκελος του Καββαδία, που δείχνει τη ναυτική εκπαίδευσή του, τα καράβια με τα οποία ταξίδεψε καθώς και τις διαδρομές που έκανε.

Μέσα στις τετρακόσιες και πλέον σελίδες του βιβλίου, βλέπουμε διαχρονικούς μύθους να ανατρέπονται όπως το ότι ο Καββαδίας δεν ταξίδεψε ποτέ εκτός Μεσογείου ή ότι υπήρχε αντιπάθεια από τον Σεφέρη προς αυτόν. Συγχρόνως, αποκαλύπτεται μια αθέατη πλευρά του ποιητή ̇αυτή της ξεκάθαρης πολιτικής στάσης απέναντι στα τεκταινόμενα, ακόμα και της συμμετοχής του στον συνδικαλισμό των λογοτεχνών ως γραμματέας του ΕΑΜ Λογοτεχνών.

Το κυριότερο που ανατρέπει, όμως, η έρευνα του Γελασάκη είναι η αντίληψη που έχει το ευρύ κοινό, ότι ο Καββαδίας απλά εξιστορεί περιπέτειες θαλασσινών, μιλώντας για θερμαστές και για γυναίκες. Ο αγώνας για τη ζωή, οι επιθυμίες μας και η διαρκής εξερεύνηση του εαυτού μας είναι αυτά που ο ποιητής ανέδειξε μέσα από τη γραφή του, προσπαθώντας να βρει απαντήσεις στις αναζητήσεις τόσο του Καίσαρα Εμμανουήλ, όσο και τις δικές μας.