Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ίδρυσή του και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αποτελεί ένα από τα έξι Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, η οποία έχει έδρα το Μεσολόγγι.
Η έδρα του Τμήματος ΕΤΤ είναι η φιλόξενη πόλη του Αγρινίου στη Δυτική Ελλάδα. Το Τμήμα στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις μαζί με άλλα δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ένα όμορφο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις σε διεθνές επίπεδο, υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές τόσο στη θεωρητική, όσο και στην εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών του. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η 5ετής διάρκεια σπουδών στο Τμήμα ΕΤΤ οδηγεί στην απονομή του τίτλου του Integrated Master, Level 7 στους πτυχιούχους του, προσφέροντάς τους πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 4ετούς φοίτησης τμημάτων.
Σκοπός του ΠΣ είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη και διεπιστημονική γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλες επιστήμες όπως αυτές της χημείας, της μικροβιολογίας, της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, αλλά και της επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της διασύνδεσης μεταξύ Πανεπιστημίου και παραγωγικών φορέων. Ο απώτερος στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ποιοτικών τροφίμων, με υψηλή διατροφική αξία, ελκυστικότητα αλλά και ασφάλεια για τους καταναλωτές,  και οι οποίοι θα μπορούν να καταλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.   
Οι απόφοιτοι του Τμήματος ETT ουσιαστικά λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου και αναμένεται να γίνονται δεκτοί στο ΓΕΩΤΕΕ ασκώντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού». Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΤΤ θα είναι σε θέση να στελεχώσουν βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγικούς φορείς,  ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και μικροβιακών αναλύσεων, εταιρείες προμήθειας και διαχείρισης πρώτων υλών για τη βιομηχανία, όπως επίσης θα μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και ποτών. Επίσης, μπορούν να στελεχώσουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Ινστιτούτα  και  Σταθμούς  Γεωργικής  Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε κρατικούς οργανισμούς (π.χ. Οργανισμός Γάλακτος, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού  και Οικονομικών  Ερευνών, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.α.), ενώ μπορούν να εργαστούν ως στελέχη,  σύμβουλοι,  μελετητές  και  ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως  Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε.,  UNESCO,  F.A.O. (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), σε Διεθνή μελετητικά και αναπτυξιακά γραφεία, κ.α..

Πρόεδρος: 
(Προσωρινός) Τσιάμης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Βάνα Αθανασιάδη
Τηλέφωνο: 
2641074130
2641074131
2641074231
Fax: 
2641074230
Διεύθυνση: 
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Γ. Σεφέρη 2, Νέο κτίριο, 2ος όροφος
30100 Αγρίνιο