27ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών – ΙΠΟΔΕ

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
28/06/2019 - 15:00 έως 30/06/2019 - 21:45

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 27ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα – Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό Υλικό», στην Πάτρα στις 28-30 Ιουνίου 2019.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα συναφή με τον τίτλο και τις θεματικές του συνεδρίου, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και προτάσεις των ενδιαφερομένων.