Παράταση Υποψηφιοτήτων για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: