Υπεύθυνος

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας: Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα