ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΡΗΓΑΝΟΚΑΜΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ»

     14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

     Προσφορές  μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00. 

     στο κεντρικό πρωτόκολλο .

Κατηγορία: 
Χρήστες: