Το Αυτοτελές τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφοριακού Υλικού ένταξης έχει ως σκοπό την οργάνωση και την λειτουργία Βιβλιοθήκης για τη διαχείριση του πληροφοριακού υλικού των Τμημάτων ένταξης. Διαθέτει κεντρικό αναγνωστήριο και δανειστικό τμήμα για τους φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων.

Κύρια μεριμνά του είναι ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με βιβλία, περιοδικά, μελέτες, επιστημονικές επετηρίδες και κάθε φύσης υλικό,  που επιβάλλεται από διεθνή πρότυπα.

Για την ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού χρησισμοποιεί τα διεθνώς καθιερωμένα συστήματα και συνδέεται (μέσω προγραμμάτων πληροφορικής) με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλες βιβλιοθήκες της χώρας ή άλλων χωρών.

Η αξιολόγηση, κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος προμήθειας βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης γίνεται σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπεύθυνος

Αταμέγκου Αναστασία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, τηλ. 2610.369-057 e-mail: atamegou@upatras.gr, atamegou@teiwest.gr

Διεύθυνση

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1,
Κουκούλι
26334 Πάτρα
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610 369058
2610 369098
2610 369055

Fax

2610 369085