Το Αυτοτελές Τμήμα Συνεδριακού Κέντρου, Μουσείων και συναφών δομών επιδιώκει τη  μέριμνα για την οργάνωση, συντονισμό και προώθηση θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου, των Μουσείων, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και των λοιπών συναφών δομών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την προβολή και ενημέρωση των υπηρεσιών, μελών και φορέων για τα προγράμματα και τις εν γένει δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις και επισκέψεις, την ηλεκτρονική καταγραφή, τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου του υλικού συλλογών, τη μέριμνα για την ανάπτυξη δράσεων και προώθηση συνεργασιών με αρμόδιους κρατικούς ή άλλους φορείς, τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής συνεδριακών εκδηλώσεων, καθώς και των ακαδημαϊκών υπευθύνων των δομών αρμοδιότητάς του και όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Υπεύθυνος
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Κατέλη Ευτυχία, τηλ. 2610996734 email: kateli@upatras.gr

Προσωπικό Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου
Νικολοπούλου Γεωργία, τηλ. 2610 969885 email: geonikolop@upatras.gr
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, τηλ. 2610 969854, email: nanagno@upatras.gr
Βασιλόπουλος Θεόδωρος, τηλ. 2610969854, email: thvasilo@upatras.gr
Γεωργουλάς Ιωάννης, τηλ. 2610 969854, email: georgoulas@upatras.gr

Προσωπικό Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας
Θεολόγη – Γκούτη Παναγιώτα: τηλ.  2610969973, email: stmuseum@upatras.gr
Μυστακίδης Στυλιανός: τηλ. 2610996732, email: smyst@upatras.gr
Πυλαρινού Αθηνά: τηλ. 2610969972, email: aph@upatras.gr

Προσωπικό Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου
Βασιλακόπουλος Γεώργιος: τηλ. 2610997751, email: geovasilako@upatras.gr
Σώρρα Αγγελική: τηλ. 2610993055, email: asorra@upatras.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα