ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΛΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ-ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26-9-2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑ
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: