ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΠ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24-10-2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Δ ΜΑΛΕΑΣ
Τηλέφωνο: 
2610997779
Χρήστες: