Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σε Αβέβαιο Περιβάλλον: Σύγχρονες Τάσεις & Εφαρμογές

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
19/11/2019 - 10:00

Ο Τομέας Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιήσει ημερίδα με τίτλο: «Η Επιστήμη των δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αβέβαιο περιβάλλον: Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η παρούσα ημερίδα στοχεύει να αναδείξει το ρόλο της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συστήματα και οργανισμούς μεγάλης κλίμακας (σε τομείς όπως η υγεία, η βιομηχανία, η οικονομία κ.α.), που αναπτύσσονται και λειτουργούν σε αβέβαιο περιβάλλον (modelling under uncertainty).