ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, µε ειδικότητα Υ.Ε. Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1η Δημοσίευση 10/12/2019

2η Δημοσίευση 31/12/2019

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 02-01-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13-01-2020

 

 

 

Κατηγορία: