Εκδήλωση Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας Τμήματος Γεωλογίας

Aμφιθέατρο Φυσικομαθηματικής Σχολής (ΑΘΕ 10)
19/12/2019 - 17:00

Το Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών σας προσκαλεί στην ανοιχτή εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων PLOSTRAC και KAL- PAL του προγράμματος «Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους νέους Ερευνητές», τα οποία διαχειριζόταν το διάστημα 2018- 2019, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο της Φυσικομαθηματικής Σχολής ΑΘΕ 10. Ώρα έναρξης 17:00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

17: 00- 17- 15: Έναρξη της εκδήλωσης και Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας, Καθ. Αβραάμ Ζεληλίδη.
Σύντομη παρουσίαση της θεματολογίας και των μελών των ομάδων των έργων PLOSTRAC και KAL- PAL. Δρ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Γεωλογίας, Πανεπ. Πατρών.

Μελέτη Πλειστοκαινικών Οστρακωδών από την κεντρική και Νότια Ελλάδα: Ψηφιακή απεικόνιση ενός παλαιοπεριβαλλοντικού εργαλείου (PLOSTRAC).
17: 15- 17: 30: «Τα Οστρακώδη ως αξιόπιστο εργαλείο των Βιογεωεπιστημών.»
Δρ. Θεοδώρα Τσουρού, ΕΔΙΠ, Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.

17: 30- 17: 45: "PLOSTRAC- PLeistocene OSTRACods: από τη θεωρία στην πράξη.»
Μαρία Τσώνη, Υποψ. Διδάκτορας Τμ. Γεωλογίας, Παν. Πατρών.

17: 45- 18: 00: «Πλειστοκαινικά Οστρακώδη από περιοχές της κεντρικής και Νότιας Ελλάδας: Υφάλμυρα και θαλάσσια περιβάλλοντα».
Δρ. Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Παν. Πατρών.

Τo παλαιοπεριβάλλον του Homo neanderthalensis κατά το Ύστερο Πλειστόκαινο: Παλαιοοικολογική και ταφονομική μελέτη  ανωπλειστοκαινικής πανίδας από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης (KAL- PAL).
Εισήγηση για την επιστημονική αξία της θέσης της Μάνης στην προϊστορική Αρχαιολογία.
Δρ. Ανδρέας Ντάρλας, Προϊστάμενος Εφορείας Παλαιανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας.

18: 00- 18- 15: «Ανασκόπηση των προηγούμενων μελετών για το σπήλαιο Καλαμάκια, Μάνης.- KAL- PAL: Γεωχημική μελέτη.»
Μαριάνθη Τζώρτζη, Υποψ. Διδάκτορας Τμ. Γεωλογίας, Παν. Πατρών.

18: 15- 18: 30: «Οικομορφολογική ανάλυση και διαιτητικές προσαρμογές: τα δεδομένα μεσοτριβής των αρτιοδακτύλων του σπηλαίου Καλαμάκια.»
Δρ. Ιωάννης Μανιάκας, Μεταδιδακτορικός ερευνητής

18: 30- 18: 45: «Παλαιοπεριβάλλον, ταφονομία και θήρευση: στοιχεία από τη συνάθροιση μικροσπονδυλωτών στα Καλαμάκια Μάνης.»
Μαρία Κολενδριανού, Υποψ. Διδάκτορας Τμ. Γεωλογίας, Παν. Πατρών.

18: 45- 19: 00: «Γνωσιακές και συμπεριφορικές όψεις των Neanderthal στη δυτική Μάνη: Οι μαρτυρίες από τη μελέτη της λιθοτεχνίας της Μέσης Παλαιολιθικής από το σπήλαιο Καλαμάκια.»
Δρ. Στέφανος Λιγκοβανλής, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Παν. Πατρών.

Μετά την εκδήλωση, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ερευνητές, συνοδεία σνακ και αναψυκτικών.