Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ107/2020 - Διαδικασία σύνταξης και υποβολής Προτάσεων 2020-2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδρυματικής πρότασης : 5 Φεβρουαρίου 2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Χώρες-Εταίροι που εξαιρούνται:

Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Serbia

Τύποι Κινητικοτήτων που δύναται να πραγματοποιηθούν:

 • Σπουδές (όλοι οι κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό)
 • Πρακτική Άσκηση (όλοι οι κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς
 • Διδασκαλία (κινητικότητα διδακτικού προσωπικού) τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς
 • Επιμόρφωση (κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού) τόσο σε ΑΕΙ όσο και σε μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς

Ροές:

 • Εξερχόμενη
 • Εισερχόμενη

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε, στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία σύνταξης και υποβολής Προτάσεων 2019-2021, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν και κατατεθούν ηλεκτρονικά έως την  Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020τα εξής έντυπα:

(Α) Το αρχείο excel "D1-activities-1_Call_2020", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία των προτεινόμενων μετακινήσεων.

Προσοχή:

 • Το αρχείο (Συμπληρώνετε μόνο το 1ο φύλλο εργασίας – «D1» ) θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε χώρα που επιθυμείτε συνεργασία.
 • Ο πίνακας επαναλαμβάνεται (Α1-Α8), καθώς για κάθε είδος κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά: φοιτητές για σπουδές, φοιτητές για  πρακτική άσκηση, προσωπικό για διδασκαλία, προσωπικό για επιμόρφωση / εισερχόμενη ή εξερχόμενη αντίστοιχα. Σε κάποια κελιά (όπως λ.χ. τύπος δραστηριότητας) έχουν ενσωματωθεί λίστες, από τις οποίες επιλέγετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν κάνοντας κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται αν τοποθετήσετε τον κέρσορά σας στην άκρη του κελιού (δεξιά).
 • Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, σε περίπτωση επιλογής του συγκεκριμένου τύπου, θα πρέπει να αναφερθεί ο φορέας υποδοχής.
 • Για τη χιλιομετρική απόσταση θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο distance-calculator

(Β) Το αρχείο Word "F_Quality_Questions_Intern_Mobility-CALL2020", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία σε τέσσερις (4) ερωτήσεις ποιοτικής ανάλυσης. Δίνονται συνοπτικές επεξηγήσεις στο ίδιο το αρχείο. Σε κάθε τεκμηρίωση, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι οι όποιες αναφορές/επεξηγήσεις/αιτιολογήσεις αναφέρετε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της στρατηγικής διεθνοποίησης του δικού μας Ιδρύματος, καθώς και του προτεινόμενου Ιδρύματος – Εταίρου.

Προσοχή !!

 • Στην αποφυγή αντιγραφής-επικόλλησης κειμένων ανά χώρα-Εταίρο
 • Στη συνοπτική και ουσιαστική «ανάπτυξη» του περιεχομένου κάθε ερώτησης (max 7.000 χαρακτήρες με κενά/ερώτηση). Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξουν πάνω από μία αιτήσεις/προτάσεις ανά χώρα εταίρο, τότε θα ζητηθεί η εκ νέου επεξεργασία των κειμένων με τη σχετική μείωση χαρακτήρων.

Επίσης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Η πρόταση θα κατατεθεί στα ελληνικά.
 • Τα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (email: intern.rel@upatras.gr).

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση για έναν αριθμό Χωρών Εταίρων προτεραιότητας (Georgia, Moldova, Ukraine, Western Balkans) και υπάρχει σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση για όλες τις περιοχές της Αφρικής στο πλαίσιο της Συμμαχίας Ευρώπης-Αφρικής (Europe – Africa Alliance) (Tunisia, Algeria, North Africa, ACP Countries).

Σημείωση: Το μέλη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση, μπορούν να συμπεριλάβουν σε αυτές  και την Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση  σε Πρεσβείες.

Τέλος, στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της ΕΜΣ/ΙΚΥ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για το 2020: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anotati-ekpaidefsi-2020

Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:
κ. Γκέλυ Παυλοπούλου, τηλ. 2610-996610, intern.rel@upatras.gr.

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ KA107 Διεθνής Κινητικότητα για το 2020

Σύνδεσμοι:
Erasmus Guide 2020
Call for Proposals