Συμμετοχή στο Erasmus+ KA103 για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν στη δράση Erasmus+ KA103/εξερχόμενη κινητικότητα για Σπουδές.

Πληροφορίες σχετικά με τις Erasmus+ δι-ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης ανά Τμήμα, μπορείτε να δείτε εδώ: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus

Η αίτησής σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+https://erasmus.upatras.gr

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου - 03 Μαρτίου 2020

Υπεύθυνος: 
κα Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029
Κατηγορία: