Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020 - 2021 στην Ευρώπη.

Erasmus+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2020-2021.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται:
• σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ και
• σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός Ε.Ε.:

θα έχει διάρκεια από 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/  από τη Δευτέρα 02/03/2020 έως και την Τετάρτη 06/05/2020 (ώρα Ελλάδας 23:59).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/06/2020 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Ιστοσελίδα της δράσης: http://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility

Επισυνάπτονται:
• Η σχετική προκήρυξη,
• Το υπόδειγμα του γράμματος αποδοχής
• Έγγραφο με αποδεκτά πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036