Αποτελέσματα δράσης Erasmus+ KA1 - Κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2020-2021_ορθή επανάληψη

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η αρμόδια Επιτροπή, στη συνεδρίαση αριθμ. 5/2019-2020/1-4-2020 αποφάσισε ομοφώνως την έγκριση όλων των αιτήσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Η λίστα με την αναλυτική μοριοδότηση των αιτήσεων επισυνάπτεται συγκεντρωτικά για όλα τα Τμήματα.
  • Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.
  • Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν στην πλατφόρμα το προτεινόμενο (πράσινου χρώματος) από τον Συντονιστή Πανεπιστήμιο, καθώς και το εξάμηνο μετακίνησής τους.

Επίσης, επισυνάπτονται οδηγίες σχετικά με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email (llp.outgoing@upatras.gr) ή τηλεφωνικά (2610-969029 / 996613). 

 

Υπεύθυνος: 
κα Νατάσσα Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-996613
2610-969029
Κατηγορία: