Δήλωση ενδιαφέροντος για ορισµό πραγµατογνωµόνων έτους 2021

Προκειµένου  να  διαβιβαστεί στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγµατογνωµόνων, παρακαλούµε, σε περίπτωση  που  επιθυμείτε να συµπεριληφθείτε στον  νέο  πίνακα  πραγµατογνωµόνων κατά ειδικότητες για το έτος 2021, να το δηλώσετε αποστέλλοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα ή ειδίκευση, τηλέφωνο, FAX, e-mail) στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioikmerimna@upatras.gr, το αργότερο μέχρι τις 24.7.2020.