Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και εξυπηρέτηση του κοινού

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 και βάσει της από 06/11/2020 Πρυτανικής Πράξης (http://www.upatras.gr/el/node/9609), η εξυπηρέτηση του κοινού (φοιτητές, προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες) με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα πραγματοποιείται µέσω τηλεφώνου και µε χρήση ηλεκτρονικών μέσων (email).

Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και με ραντεβού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Στοιχεία επικοινωνίας για προγραμματισμό ραντεβού:

Erasmus+ KA103:

  • εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές: 2610 – 997987, llp.incoming@upatras.gr 

  • εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές: 2610 - 996613/969029, llp.outgoing@upatras.gr

  • εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση: 2610 - 969036, llp.placements@upatras.gr

  • εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία/επιμόρφωση: 2610 – 996610, llp.outgoing@upatras.gr

Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες εντός Ευρώπης: 2610 – 996613/969029, llp.incoming@upatras.gr 

Erasmus+ KA107:
Διεθνής Κινητικότητα & Δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός Ευρώπης: 2610 – 996610,  intern.rel@upatras.gr

 

Μνημόνια/Συμφωνητικά Συνεργασίας (MoUs): 2610 – 996613/969029, intern.rel@upatras.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας.
 

Κατηγορία: