Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Υπεύθυνος: 
Κοσμητεία Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 
2610969611
Fax: 
2610967345