Ημερίδα: "Η χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων... λύση για την αντιμετώπιση της έλλειψης υδάτινων πόρων"

Ξενοδοχείο «Βυζαντινόν», Πάτρα
16/09/2020 - 09:00

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του έργου Interreg Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020 https://www.interreg-rewater.eu/en όπου συμμετέχει το Εργ. Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμ. Χημικών Μηχανικών Π.Π., σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα   https://www.interreg-rewater.eu/en/pages/announces/344 της ημερίδας της τελικής εκδήλωσης του έργου με τίτλο: «Η χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων... λύση για την αντιμετώπιση της έλλειψης υδάτινων πόρων» που πραγματοποιεί ο Δήμος Πατρέων  την 16η Σεπτεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείο «Βυζαντινόν».