Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Διαδικτυακή Εκδήλωση
07/10/2020 - 12:00

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για το πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΠΟΣ+" σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας CiscoWebex του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=ma96d42b3971d17794abfd7c0ef....

Το έργο "ΚΑΛΛΙΠΟΣ+" αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της δράσης "ΚΑΛΛΙΠΟΣ", το οποίο υλοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/20. Θυμίζουμε ότι οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του έργου "ΚΑΛΛΙΠΟΣ+" είναι προσβάσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.

Πρόγραμμα και συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης https://library.upatras.gr/event/kalliposwebinar.