Ενημερωτική Εκδήλωση: Η Ανοικτή Πρόσβαση και πώς μπορεί να υλοποιηθεί από τους Έλληνες ερευνητές

Διαδικτυακή Εκδήλωση
21/10/2020 - 12:00

Η Ανοικτή Πρόσβαση και πώς μπορεί να υλοποιηθεί από τους Έλληνες ερευνητές, Τετάρτη, 21/10/2020, 12:00 – 13:00

Θέματα

  • Γιατί να ενδιαφερθεί ένας ερευνητής για την ΑΠ;
  • Ποιες είναι οι τρέχουσες συμφωνίες του ΣΕΑΒ με εκδότες;
  • Πως μπορεί να διατηρήσει κάποιος συγγραφέας τα δικαιώματά του;

Η εγγραφή γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της εκδήλωσης στην πλατφόρμα Webex Events του Πανεπιστημίου Πατρών.