ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων έτους 2020 διάρκειας ενός έτους (Α φάση) ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

  Π: 1520

  28.358,80€  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  Η δημοπρασία θα γίνει την 13/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών)

Κατηγορία: 
Χρήστες: