ΜΕΤ: Διαδικτυακό Εισαγωγικό Σεμινάριο: "Ψηφιακός γραμματισμός: Εμπνέοντας και εκπαιδεύοντας τον πολίτη του μέλλοντος μέσα από το Μουσείο

Διαδικτυακό Σεμινάριο
09/12/2020 - 18:30

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) Παν/μίου Πατρών,
Τμήματα Πολιτιστικών Θεμάτων  Π.Ε. και Δ.Ε. Αχαΐας
Πανελλήνια Ένωση Εκ/κών Πληροφορικής, Παράρτημα Αχαΐας και  Ένωση Εικαστικών Πάτρας

Διαδικτυακό Εισαγωγικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Δικτύου
«Ψηφιακός γραμματισμός: Εμπνέοντας και εκπαιδεύοντας τον πολίτη του μέλλοντος μέσα από το Μουσείο»
Μέσω πλατφόρμας WEbex 9/12/2020, ώρα 18.30