Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών, τις ημέρες των Εορτών