ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Επιστρώσεις δαπέδων Laminate, P.V.C. σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   Ε 1527

  Συνολικής δαπάνης 74.374,46€ με ΦΠΑ

  Η δημοπρασία θα γίνει  26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

Κατηγορία: 
Χρήστες: