ΟΕ_Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΟΕ_Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κοαμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών
Τηλέφωνο: 
2610969638
Οργανική Μονάδα: