Διαλέξεις Ερευνητικού Σεμιναρίου: Η φύση της ανδρείας στον πλατωνικό Λάχη

λογότυπο
Διαδικτυακό
03/02/2021 - 19:30

Τμήμα Φιλοσοφίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Διαλέξεις Ερευνητικού Σεμιναρίου

Γεωργία Σερμαμόγλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η φύση της ανδρείας στον πλατωνικό Λάχη

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στις 19.30
https://upatras-gr.zoom.us/j/91856144233?pwd=UHI0eEYydDJZaGh6S25VRldiTHZ...

Περίληψη
Η παρουσίαση επανεξετάζει την ερμηνευτική προσέγγιση του Devereux για τη φύση της ανδρείας στον πλατωνικό Λάχη, σύμφωνα με την οποία οι ορισμοί του Λάχη και του Νικία πρέπει να συνδυαστούν. Υποστηρίζω, αντίθετα, ότι ο Σωκράτης υιοθετεί τον ορισμό του Νικία, όπως επίσης και τη θέση περί ταύτισης ανδρείας και αρετής. Ισχυρίζομαι, τέλος, ότι στο συγκεκριμένο διάλογο η γνώση νοείται ως τέτοια μόνο όταν συμπεριλαμβάνει πράξεις σύμφωνες με αυτήν, και επομένως ο ορισμός του Νικία δεν προσκρούει στην ένσταση ότι η γνώση του αγαθού δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και ενάρετη πράξη.

--
Πρόγραμμα διαλέξεων 2020-21:
https://www.philosophy.upatras.gr/el/node/15