ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ_ ΔΙΑΚ. 1_2ΗΕ/14

1. Ανοικτός δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος.

Erasmus + Traineeship Offer -Community manager -Spain.

Erasmus+ Offer - Ad Data Visualisation - Ireland.

Erasmus+ Placement Offer - Chemistry- Turkey.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ Placement Offer - Host Schools - Portugal.

Erasmus+ Placement Offer - Italy.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ Placement Offer -Env. Eng.- Turkey.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ Placement Offer - Slovenia.

Συγχαρητήρια Συμβουλίου Ιδρύματος

Το Συμβούλιο Ιδρύματος εκφράζει θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή τους στους κ.κ.

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών RSS