ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Τ/Υ

Η ορκωμοσία των διπλωματούχων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΣΠΑ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 10/14)

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών  - Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤΟΡ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ & ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (glove box) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) - ΕΣΠΑ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 9/14)

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού (α. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, β. επιστημονικά όργανα και γ.

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη «Ανανέωση Σύμβασης Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης κεντρικής Εγκατάστασης Λογισμικού MATLAB και ειδικών εφαρμογών»

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη «Ανανέωση Σύμβασης Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης κεντρικής Εγκατάστασης Λογισμικού MATLAB και ειδικών εφαρμογών»

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Ιδρύματος για τη  διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρακτικό Συμβουλίου Ιδρύματος (αριθ. συν. 20/13.6.2014) που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας παραθέτουμε για ενημέρωσή σας το αριθ. 20/13.6.2014 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος, μετά του συνημμένου σε αυτό παραρτήματος συναντήσεων με όλους τους υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.
 

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών RSS